Wat is ROPARUN  
     
     
 

Trachten leven toe te voegen aan de dagen,
waarin geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
*tot nu toe is door ons 183.000,-- overgemaakt aan de Stichting RopaRun*

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
Home  
 
 
Stichting Runningteam De Brabantse Wal 
IBAN: NL81INGB0003799022
Kamer van koophandel voor Zuidwest-Nederland nr 20146274
E-mail:rtdebrabantsewal@gmail.com